Titel: Fuga in drie stemmen
Toonaard: a
Bezetting: orgel
Uitgave: onuitgegeven
Categorieën: Instrumentaal

Handschrift aanwezig in de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven, aan het Ladeuzeplein:
kaft XII, nummer 3