Titel: Caelestis Urbs Jerusalem
Toonaard: d mineur
Bezetting: stem + orgel
Uitgave: opgenomen in het gebedenboek 'Sursum Corda', Mechelen, Secretariaat der Bonden van het H. Hart, s.d., nr. 214
Categorieën: Religieus/Latijn/Motet/Voor de verschillende liturgische tijden/kerkwijdingsfeest

Handschrift aanwezig in de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven, aan het Ladeuzeplein:
kaft I, nummer 36