Gelijkstemmig koor a capella

Motetten ter ere van de Heilige Eucharistie

 • JJ8: Tantum ergo in As
 • JJ9: O salutaris Hostia in Ges

Motetten ter ere van de Heilige Maagd Maria

 • JJ26: O gloriosa Virginum
 • JJ30: Ave maris stella

Motetten voor de verschillende liturgische tijden

Voor de passietijd:

 • JJ62: Ipse vulneratus est

Motetten voor andere gelegenheden

 • JJ73: Justus germinabit

Profane koorwerken

 • JJ146: De Schelde
 • JJ148: De Mey spruut uut den dorren hout
 • JJ149: Wilhelmus van Nassouwe

Werken op Nederlandse tekst

 • JJ127: Zeven oudvlaamse Kerstliederen (Euprint): Laet ons mit herten reyne, Een kindekijn is ons gheboren, Een kint gheboren in Bethlehem, Maria die soude naar Bethlehem gaan, Het viel eens hemels dauwe, Herders Hij is gheboren, Nu sijt wellekome

 

Gelijkstemmig koor met begeleiding

Motetten ter ere van de Heilige Eucharistie

 • JJ14: O quam suavis est in Fis
 • JJ24: O sacrum convivium in D

Motetten ter ere van de Heilige Maagd Maria

 • JJ31: Ave Regina Coelorum
 • JJ33: Quae est ista
 • JJ34: Adorna thalamum
 • JJ35: Regina Coeli, laetare
 • JJ44: Signum magnum in fis
 • JJ48: Electa mea

Motetten voor de verschillende liturgische tijden

Voor de kersttijd:

 • JJ59: Hodie Christus natus est

Voor andere momenten in het kerkelijk jaar:

 • JJ66: Alleluia, Veni, sancte Spiritus (Pinksteren)
 • JJ67: Alleluia, Caro mea (H. Sacramentsfeest)

Motetten voor andere gelegenheden

 • JJ72: O amator Castitatis
 • JJ75: Christus Vincit in A (Edition Peters)
 • JJ84: Parce, Domine
 • JJ85: O Doctor optime
 • JJ86: Justus ut palma florebit
 • JJ88: O mundi Lampas

Missen

 • JJ90: Missa in honorem SS. Trinitatis (voor herenkoor en orgel)
 • JJ92: Missa Paschalis “Lux et Origo” (voor twee gelijke stemmen en orgel)
 • JJ93: Missa in honorem Sti Josephi (voor drie gelijke stemmen) (Edition Peters)

Andere werken

 • JJ105: Te Deum in Es

Werken op Nederlandse tekst

 • JJ120: O Zegen
 • JJ123: Laet ons mit herten reyne
 • JJ124: Het viel eens hemels dauwe
 • JJ125: Maria, glorierijke Maagd
 • JJ126: ‘k Groet U, ster der zeeën

Cantates en toneelmuziek

 • JJ164: Cantate voor de Mechelse Vakschool