Caelestis Urbs Jerusalem

JJ068

Toonaard: d mineur

Bezetting: stem + orgel

Compositiedatum: onbekend

Uitgave: opgenomen in het gebedenboek 'Sursum Corda', Mechelen, Secretariaat der Bonden van het H. Hart, s.d., nr. 214

Handschrift aanwezig in het Universiteitsarchief van de KU Leuven, aan het Ladeuzeplein: kaft I, nummer 36