Voce mea ad Dominum clamavi – Psalm CXLI

JJ100

Toonaard: b mineur

Bezetting: koor SSAATTBB

Compositiedatum: maart 1935

Uitgave: Düsseldorf, L. Schwann, s.d.

Handschrift aanwezig in het Universiteitsarchief van de KU Leuven, aan het Ladeuzeplein: kaft VII, nummer 6

op. 47

opdracht: ‘In memoriam Dni H.G. Francken-Schwann, musicae sacrae fautoris eximii’