Jules Van Nuffel schreef in totaal vier missen, elk voor een andere bezetting:

  • JJ90: Missa in honorem SS. Trinitatis (voor herenkoor en orgel)
  • JJ91: Missa in honorem SS. Cordis Jesu (voor vierstemmig gemengd koor en orgel) (Edition Peters)
  • JJ92: Missa Paschalis “Lux et Origo” (voor twee gelijke stemmen en orgel)
  • JJ93: Missa in honorem Sti Josephi (voor drie gelijke stemmen) (Edition Peters)