Er zijn vier profane koorwerken op muziek van Jules Van Nuffel: