Het oeuvre van Van Nuffel bestaat voor meer dan negentig procent uit vocale muziek. Er zijn slechts drie instrumentale werken van zijn hand: