Drie cantates en toneelmuziek:

  • JJ164: Cantate voor de Mechelse Vakschool
  • JJ165: Cantate ‘In oorlogsjaren’
  • JJ166: Jubelcantate voor het Eeuwfeest van het Klein Seminarie
  • JJ167: Toneelmuziek bij “Lucifer” van J.vd. Vondel