Tantum ergo

JJ008

Toonaard: As majeur

Bezetting: koor TTBB

Compositiedatum: juni 1913

Uitgave: onuitgegeven

Handschrift aanwezig in het Universiteitsarchief van de KU Leuven, aan het Ladeuzeplein: kaft I, nummer 15