Van Nuffel schreef enkele liederen voor solozang, op Nederlandse tekst. Één lied op Franse tekst is hier ook opgenomen.

 • JJ128: Dank zij God
 • JJ129: Ghebedeken
 • JJ130: O Engelken dat weggevlogen
 • JJ131: Rust op mijn hert
 • JJ132: O Zielke schaars genomen
 • JJ133: Wij minden ’t zoo
 • JJ134: Gelijk het Paaschenblommeken
 • JJ135: Goudblonde Jezuken
 • JJ136: Klein Jezuken
 • JJ137: Smeekbede
 • JJ138: Het viel eens hemels dauwe
 • JJ139: Een kint gheboren in Bethlehem
 • JJ140: Ic sie die morgensterne
 • JJ141: Fonteine, Moeder
 • JJ142: Het was een maget uytvercoren
 • JJ143: Eerste Mislied
 • JJ144: Juxta Crucem
 • JJ145: Prière du matin