Solozang met begeleiding

Motetten ter ere van de Heilige Eucharistie

 • JJ15: Tantum ergo in B
 • JJ16: Tantum ergo in C
 • JJ22: Tantum ergo in E
 • JJ24: O sacrum convivium in D

Motetten ter ere van de Heilige Maagd Maria

 • JJ32: Virgo prudentissima
 • JJ37: O gloriosa virginum
 • JJ38: Coelestis Aulae Nuntius
 • JJ42: Sub tuum praesidium in f
 • JJ45: Memorare in Ges
 • JJ48: Electa mea
 • JJ50: Maria Virgo assumpta est

Motetten voor de verschillende liturgische tijden

Voor diverse momenten in het kerkelijk jaar:

 • JJ68: Caelestis Urbs Jerusalem (Kerkwijdingsfeest)
 • JJ69: Jam sol recedit (H. Drievuldigheid)

Motetten voor andere gelegenheden

 • JJ74: Ut omnes unum sint
 • JJ78: Christus vincit in G
 • JJ79: Salutatis humanae Sator
 • JJ80: Lucis Creator
 • JJ81: Rex gloriosae martyrum
 • JJ82: Oremus pro Pontifice nostro

Andere werken

 • JJ111: Nova Organi Harmonia

Werken op Nederlandse tekst

 • JJ128: Dank zij God
 • JJ129: Ghebedeken
 • JJ130: O Engelken dat weggevlogen
 • JJ131: Rust op mijn hert
 • JJ132: O Zielke schaars genomen
 • JJ133: Wij minden ’t zoo
 • JJ134: Gelijk het Paaschenblommeken
 • JJ135: Goudblonde Jezuken
 • JJ136: Klein Jezuken
 • JJ137: Smeekbede
 • JJ138: Het viel eens hemels dauwe
 • JJ139: Een kint gheboren in Bethlehem
 • JJ140: Ic sie die morgensterne
 • JJ141: Fonteine, Moeder
 • JJ142: Het was een maget uytvercoren
 • JJ143: Eerste Mislied
 • JJ144: Juxta Crucem
 • JJ145: Prière du matin

Profane liederen

 • JJ150: O Band
 • JJ151: Weemoed
 • JJ152: ’t Is stille
 • JJ153: Sa, laat ons vroolijk wezen
 • JJ154: Schoolgangertje
 • JJ155: O Zuiv’re trouw
 • JJ156: Meizang
 • JJ157: Mietje
 • JJ158: Drie Wiegeliederen
 • JJ159: Groengemeide Boomen
 • JJ160: Beziet die booze katte
 • JJ161: Bouquet
 • JJ162: Gij slaapt zoo stil en geruste
 • JJ163: De stemmen uit uw Jubellied